نویسنده = سیدعلی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین شایستگی‌های نظام آموزش عالی بخش دفاع (مورد مطالعه یک سازمان نظامی)

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 129-151

سیدعلی موسوی؛ سید عبدالرحیم موسوی