نویسنده = منصور خیرگو
تعداد مقالات: 3
2. تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یک دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از SWOT/ANP

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 34-62

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ حمیدرضا قمی؛ منصور خیرگو