نویسنده = ناصر عسگری
تعداد مقالات: 2
1. پیشایندهای زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 32-52

ناصر عسگری؛ صمد بارانی؛ مهدی ملکی؛ مهدی آراسته


2. شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 139-165

صمد بارانی؛ ناصر عسگری؛ هادی افضلی