نویسنده = مجید ملکی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 135-157

مجید ملکی؛ احمد لطفی