نویسنده = هادی افضلی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 139-165

صمد بارانی؛ ناصر عسگری؛ هادی افضلی