کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه‌ی الگوی ارزیابی سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 50-85

ایوب کهریزی؛ سعید حجازی فر


2. ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1395، صفحه 34-76

غلام‌رضا معمارزاده طهران؛ محمد موسی‌خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ علی فلسفی