کلیدواژه‌ها = دانشگاه امام علی(ع)
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی شایستگی فرماندهان یگان‌های تیپ دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 82-101

راضیه شعبانی؛ اکرم حجتی؛ رضا قربانی