کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی نظام اداری کشور
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1395، صفحه 34-76

غلام‌رضا معمارزاده طهران؛ محمد موسی‌خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ علی فلسفی