تعداد مقالات: 208
22. طراحی الگویی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد

دوره 15، شماره 60، پاییز 1395، صفحه 1-33

امیرحسین اخروی؛ علیرضا پویا؛ شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی


23. پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 1-22

حسن دانایی فرد؛ اعظم فیضی؛ هانیه احمدی