نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، سید حسین بررسی فرآیند تکوین شخصیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع):با تأکید بر مؤلفه‌های مثبت [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 75-104]
 • آزادی، فرزاد الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 67-88]

ا

 • احمدی، غلامرضا بررسی آمادگی اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 133-164]
 • امیرکبیری، علیرضا طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 115-154]

ب

 • باب‌الحوائجی، فهیمه طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده‌های یک سازمان‌ داده‌محور [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 155-206]
 • برارنیا، مهدی ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده‌های نوآورانه پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان به صنایع دفاعی [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 63-94]
 • بهرام آبادی، بهروز ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 115-132]
 • بیک، علی اصغر الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 67-88]

پ

 • پناهی‌فر، سجاد اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی کارکنان نظامی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 179-193]
 • پیوسته، علی اکبر طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور) [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 151-178]

ج

 • جاودان، اسماعیل طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور) [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 151-178]
 • جعفری، رضا تحلیلی بر مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در سیرۀ فرماندهی نظامی امام‌علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 95-136]

چ

 • چشک، کریم شناسایی و بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 137-162]

ح

 • حجازی، سید اسداله ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 115-132]
 • حریری، نجلا طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده‌های یک سازمان‌ داده‌محور [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 155-206]
 • حق شناس کاشانی، فریده طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 115-154]
 • حنفی، علی بررسی نقش عناصر اقلیمی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق کشور) [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 39-62]

خ

 • خادمی، ساسان بررسی آمادگی اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 133-164]

د

 • داداشی، ناصر الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 67-88]

ر

 • رحیمی، اکبر ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده‌های نوآورانه پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان به صنایع دفاعی [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 63-94]
 • رضائی، سیدجواد تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد شاخص‌های نوآوری در مراکز علمی و پژوهشی دفاعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 89-114]
 • رضایی، حسن شناسایی ابعاد و مولفه های مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 63-82]
 • رضایی مقدم، محمدحسین ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 115-132]
 • رفیعی راد، جواد بررسی آمادگی اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 133-164]

ز

 • زارعی، حبیب الله تحلیلی بر مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در سیرۀ فرماندهی نظامی امام‌علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 95-136]

س

 • سالارنژاد، علی‌اصغر شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های برنامه جانشین‌پروری در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 1-38]

ش

 • شفقت، ابوطالب تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد شاخص‌های نوآوری در مراکز علمی و پژوهشی دفاعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 89-114]
 • شکوهی، جواد طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 31-74]

ص

 • صادقی، جهانبخش شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 163-188]

ع

 • عباسیان، غلامرضا بررسی فرآیند تکوین شخصیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع):با تأکید بر مؤلفه‌های مثبت [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 75-104]
 • عباسیان، محمد بهبود ایمنی آموزش عملی تیراندازی با سلاح جنگی با روش‌ توأمان تجزیه‌وتحلیل ایمنی شغل و تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 33-66]
 • عرب‌عامری، رضا شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 1-32]
 • عزیزی، محمد الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 67-88]

ف

 • فتحی، زاداله مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 105-150]

ق

 • قاسمی، محمد طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 31-74]
 • قاسمی، مریم مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 105-150]

ک

 • کاکاوند، یونس اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی کارکنان نظامی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 179-193]
 • کریمی، حمید طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 31-74]
 • کریمی طاهر، رسول عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 1-30]
 • کلانتری، فتح‌ا... جایگاه قدرت نظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]

گ

 • گلشاهی، بهنام شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 1-32]

ل

 • لطفی، حسین شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 1-32]

م

 • محامد، محمدعلی طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده‌های یک سازمان‌ داده‌محور [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 155-206]
 • محمدی فاتح، اصغر شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های برنامه جانشین‌پروری در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 1-38]
 • مرادی، غلامعلی شناسایی و بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 137-162]
 • مرادی، مریم شناسایی ابعاد و مولفه های مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 63-82]
 • مسعودی پورلیر، سید حمید طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور) [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 151-178]
 • معمارزاده، غلامرضا عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 1-30]
 • ملکی، مجید شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 21، شماره 81، 1400، صفحه 163-188]
 • مهدوی نسب، حسین شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام علی (ع) [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 83-114]
 • موسوی، سیدعبدالرحیم شاخص های چابکی ذهن در سازمان های نظامی [دوره 21، شماره 83، 1400، صفحه 1-32]
 • مومنی، منصور عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 1-30]
 • میرسپاسی، ناصر عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 1-30]
 • مینویی، مهرزاد مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 105-150]

ن

 • نجفی، محسن طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 115-154]
 • نظری فرخی، ابراهیم شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام علی (ع) [دوره 21، شماره 84، 1400، صفحه 83-114]

ه

ی

 • یعقوبی، نورمحمد طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 21، شماره 82، 1400، صفحه 31-74]