نویسنده = تقوا، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیاده‌سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌های دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 122-138

محمدرضا تقوا؛ کامران فیضی؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خلیلی