نویسنده = موحدی صفت، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 106-130

محمدرضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت؛ ایمان باقری کوشالشاه