نویسنده = تقوا، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 67-90

محمدرضا تقوا؛ مهدی صمیمی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری


2. الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-28

محمدرضا تقوا؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری؛ مهدی صمیمی