نویسنده = مهری، داریوش
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 71-102

داریوش مهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ حسن محجوب