نویسنده = امیری، مقصود
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 125-164

مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ مصطفی زندیه؛ فرهاد هادی‌نژاد


2. بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 67-90

محمدرضا تقوا؛ مهدی صمیمی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری


3. الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-28

محمدرضا تقوا؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری؛ مهدی صمیمی