نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 1-22

حسن دانایی فرد؛ اعظم فیضی؛ هانیه احمدی


2. طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 1-23

ابراهیم حاجی پور؛ لطف الله فروزند؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر فانی