نویسنده = حجت‌دوست، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 1-22

علیرضا تشکریان جهرمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ سجاد حجت‌دوست؛ صدرالدین جهان‌بین