نویسنده = حجازی فر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوی ارزیابی سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 50-85

ایوب کهریزی؛ سعید حجازی فر