نویسنده = فانی، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 42-66

حسن دانایی‌فرد؛ زینب شکری؛ علی‌اصغر فانی؛ لطف الله فروزنده