نویسنده = منصوری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه از منظر سیرة نظامی پیامبر اعظم(ص)(با تاکید بر منابع روایی)

دوره 18، شماره 69، بهار 1397، صفحه 19-58

منصور کرباسی؛ سعید منصوری؛ محمود عبائی