نویسنده = ضیغمی نژاد، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 88-116

پرویز ضیغمی نژاد؛ علیرضا الهامی؛ مجید رجب پور