نویسنده = فرورش، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی، استقرار و ضد استقرار یگان‌ها در رزمایش‌های نظامی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی دوسطحی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 159-181

علی عباسی‌رائی؛ حمید فرورش؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی