نویسنده = زواره، سید مسعود رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 132-158

سید مسعود رضا زواره؛ علی مبینی دهکردی