نویسنده = اسماعیلی فرزین، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. جنگ هیبریدی در سیستم بین‌المللی پیچیده – آشوبی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 52-92

فرهاد قاسمی؛ ایرج اسماعیلی فرزین