نویسنده = قورچیان، نادرقلی
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد و مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 86-109

محمد فلاح؛ حمیده رشادتجو؛ نادرقلی قورچیان