نویسنده = هماینی دمیرچی، امین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 29-59

امین هماینی دمیرچی؛ حسن محجوب عشرت‌آبادی؛ داریوش مهری؛ عبدالله وثوقی نیری