نویسنده = محمد عباسیان
ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 1-32

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ فرهاد هادی‌ نژاد


ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 146-180

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ مهدی عزیزی؛ امید میلانی