کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‌های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 77-100

سید علیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ حسین ولیوند‌ زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری