کلیدواژه‌ها = ارتش جمهوری اسلامی ایران
طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 115-154

10.22034/iamu.2022.541784.2668

محسن نجفی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علیرضا امیرکبیری


الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 89-116

10.22034/iamu.2021.137823.2469

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ حسین نامدار؛ داود فریدپور


طراحی الگوی رهبری اثربخش در آجا مبتنی بر تکنیک دلفی فازی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 127-162

10.22034/iamu.2020.43080

احمد محمدی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی