کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
مکان یابی منطقه استقرار یگان‌های پشتیبانی خدمات رزمی با استفاده از سامانة استنتاج فازی در منطقة نصرآباد اصفهان

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 70-94

مهدی کیخایی؛ کاظم رنگزن؛ بهروز بهرام آبادی؛ ایوب تقی زاده