کلیدواژه‌ها = نیروهای مسلح
ابعاد و مولفه‌های موثر بر ارتقاء توان پهپادی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 85-122

10.22034/iamu.2023.1971466.2796

حمیدرضا بیات؛ سیدحسین اسدی