کلیدواژه‌ها = سازمان نظامی
طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور)

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 151-178

10.22034/iamu.2022.528438.2557

علی اکبر پیوسته؛ سید حمید مسعودی پورلیر؛ اسماعیل جاودان