کلیدواژه‌ها = ارزیابی
شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 88-116

پرویز ضیغمی نژاد؛ علیرضا الهامی؛ مجید رجب پور


ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 135-157

مجید ملکی؛ احمد لطفی