طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 1-23

ابراهیم حاجی پور؛ لطف الله فروزند؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر فانی


طراحی الگویی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد

دوره 15، شماره 60، مهر 1395، صفحه 1-33

امیرحسین اخروی؛ علیرضا پویا؛ شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی


پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 1-22

حسن دانایی فرد؛ اعظم فیضی؛ هانیه احمدی


پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بر اساس سبک‌های تفکر

دوره 17، شماره 65، خرداد 1396، صفحه 1-28

جهانبخش صادقی؛ جواد اژه‌ای؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ ناصر عباس زاده


تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 1-22

علیرضا تشکریان جهرمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ سجاد حجت‌دوست؛ صدرالدین جهان‌بین


شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار سازمان‌های نظامی

دوره 18، شماره 71، آذر 1397، صفحه 1-30

احمد عسکری؛ برات ابراهیمی؛ پرویز پارسا؛ حسین فاندیز


ارائه الگوی مدیریت سرمایه فکری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 74، شهریور 1398، صفحه 1-30

حبیب اله دهقان؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ احمد یعقوب نژاد؛ فریدون رهنما رودپشتی


ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 1-32

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ فرهاد هادی‌ نژاد