الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 67-88

10.22034/iamu.2022.534652.2616

فرزاد آزادی؛ ناصر داداشی؛ علی اصغر بیک؛ محمد عزیزی


مفهوم‌پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 69-102

10.22034/iamu.2020.43078

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان‌های دفاعی

دوره 20، شماره 77، خرداد 1399، صفحه 81-120

10.22034/iamu.2020.44891

نیما فرزام نیا؛ بهنام عبدی؛ علی رضائیان


الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 89-116

10.22034/iamu.2021.137823.2469

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ حسین نامدار؛ داود فریدپور


بررسی و تبیین فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح از منظر حضرت امام (ره)

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 93-122

10.22034/IAMU.2023.554775.2752

سید هادی زرقانی؛ فرزاد عابدی شجاع؛ فاطمه بخشی؛ نرگس حجی پناه


مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 99-124

10.22034/iamu.2022.539881.2652

کیومرث مولادوست؛ محمدرضا ابراهیمیان؛ امیرمسعود امیر‌مظاهری


اثر عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 103-126

10.22034/iamu.2020.43079

فرهاد فتاحی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده


مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 105-150

10.22034/iamu.2022.529372.2575

مریم قاسمی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی


ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 115-132

10.22034/iamu.2022.537009.2626

سید اسداله حجازی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ بهروز بهرام آبادی


طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 115-154

10.22034/iamu.2022.541784.2668

محسن نجفی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علیرضا امیرکبیری