ارائه الگوی مفهومی تسلیحات سایبری

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 125-158

10.22034/iamu.2022.537404.2630

هانی رحیم‌اف؛ محمدرضا موحدی‌صفت


طراحی الگوی رهبری اثربخش در آجا مبتنی بر تکنیک دلفی فازی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 127-162

10.22034/iamu.2020.43080

احمد محمدی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


تدوین مدل مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش‌آفرین با رویکرد خلق مزیت‌رقابتی در صنایع غذایی

دوره 23، شماره 89، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/IAMU.2023.562306.2788

محمدتقی امینی؛ مهدی اسماعیلی؛ میرزا حسن حسینی؛ سید محمد باقری


طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور)

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 151-178

10.22034/iamu.2022.528438.2557

علی اکبر پیوسته؛ سید حمید مسعودی پورلیر؛ اسماعیل جاودان


طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده‌های یک سازمان‌ داده‌محور

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 155-206

10.22034/iamu.2022.543463.2676

محمدعلی محامد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب‌الحوائجی


نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 20، شماره 77، خرداد 1399، صفحه 161-188

10.22034/iamu.2020.44906

حسن محجوب؛ حجت‌الله قدیری؛ کریم شاطری؛ علیرضا تنهائی