طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده‌های یک سازمان‌ داده‌محور

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 155-206

10.22034/iamu.2022.543463.2676

محمدعلی محامد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب‌الحوائجی


نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 20، شماره 77، خرداد 1399، صفحه 161-188

10.22034/iamu.2020.44906

حسن محجوب؛ حجت‌الله قدیری؛ کریم شاطری؛ علیرضا تنهائی