ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

دوره 18، شماره 71، آذر 1397، صفحه 31-70

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی


تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر ارتقاء توان رزمی در یک سازمان دفاعی

دوره 15، شماره 59، فروردین 1395، صفحه 32-58

سید مصطفی مدنی؛ محمد آبسالان


پیشایندهای زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 32-52

ناصر عسگری؛ صمد بارانی؛ مهدی ملکی؛ مهدی آراسته


تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یک دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از SWOT/ANP

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 34-62

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ حمیدرضا قمی؛ منصور خیرگو


ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 29-59

امین هماینی دمیرچی؛ حسن محجوب عشرت‌آبادی؛ داریوش مهری؛ عبدالله وثوقی نیری


ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران

دوره 16، شماره 64، اسفند 1395، صفحه 42-66

حسن دانایی‌فرد؛ زینب شکری؛ علی‌اصغر فانی؛ لطف الله فروزنده