تحلیل ریسک در سازمان‌های نظامی (شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بحرانی در پایگاه‌های پدافند هوایی)

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 43-69

علیرضا موغلی؛ سعید عبدالمنافی؛ حسن صالحی؛ شهناز محمود صالح


ارائه‌ی الگوی ارزیابی سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 50-85

ایوب کهریزی؛ سعید حجازی فر


جنگ هیبریدی در سیستم بین‌المللی پیچیده – آشوبی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 52-92

فرهاد قاسمی؛ ایرج اسماعیلی فرزین


طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1398، صفحه 56-77

عباس شکیبی راد؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1394، صفحه 59-81

محمد‌باقر سعادت طلب؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ طهمورث نورائی


شناخت توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه با استفاده از ابزار تحلیل لکه داغ نرم‌افزار آرک جی آی اس

دوره 15، شماره 59، فروردین 1395، صفحه 59-86

علی محمدپور؛ محمدامین عطار؛ ابوالفضل شامی قورچلو؛ منوچهر معصومی