نویسنده = علیرضا موتمنی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 31-70

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی