تعداد دوره‌ها

20

تعداد شماره‌ها

76

تعداد مقالات

250

تعداد نویسندگان

343

تعداد مشاهده مقاله

337,484

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

345,335

نسبت مشاهده بر مقاله

1349.94

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1381.34

تعداد مقالات ارسال شده

1,616

درصد عدم پذیرش

73

درصد پذیرش

17

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

150

فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب‌نظران، و دانش‌پژوهان را در حوزه‌های مدیریت علوم نظامی، دفاعی، امنیت ملی و مدیریت راهبردی ارائه نماید.

این نشریه بر اساس مجوز شماره235655 /3 مورخ 90/11/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز شرایط دریافت درجۀ علمی- پژوهشی شناخته شد.

براساس بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخ 1398/02/09  وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این مجله براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (سال 98) حائز درجه "ب" گردیده است.

 فصلنامه مدیریت نظامی

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • رتبه در وزارت علوم: "ب
 • رتبه در پایگاه ISC و ضریب تأثیر: Q2 (0.333)
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان نشریه:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: مدیریت نظامی
 • نوع نشریه: علمی- پژوهشی
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، مطالعه موردی، کاربردی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده در: Google Scholar, ISC, Magiran, SID, Noormags, , Ensani
 • نوع  داوری:  داوری بسته و حداقل 2 داور
 • متوسط زمان بررسی اولیه:یک هفته
 • زمان داوری: حداقل 8 هفته
 • ایمیل نشریه: iamu.pajoohesh@gmail.com
 • قابل دسترسی از:  http://jmm.iranjournals.ir

**این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه های اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید**

***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

شماره جاری: دوره 20، شماره 79 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-194 

3. تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

صفحه 63-114

10.22034/iamu.2021.135960.2452

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان