تعداد دوره‌ها

20

تعداد شماره‌ها

76

تعداد مقالات

232

تعداد نویسندگان

300

تعداد مشاهده مقاله

300,649

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

308,850

نسبت مشاهده بر مقاله

1295.9

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1331.25

تعداد مقالات ارسال شده

1,453

درصد عدم پذیرش

73

درصد پذیرش

17

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

142

فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب‌نظران، و دانش‌پژوهان را در حوزه‌های مدیریت علوم نظامی، دفاعی، امنیت ملی و مدیریت راهبردی ارائه نماید.

این نشریه بر اساس مجوز شماره235655 /3 مورخ 90/11/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز شرایط دریافت درجۀ علمی- پژوهشی شناخته شد.

نوع اعتبار:علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

ترتیب انتشار: فصلنامه

نوع داوری: دوسو ناشناس

زبان: فارسی (همراه با چکیده‌های انگلیسی)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

میانگین زمان داوری: 8 هفته

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

**این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه های اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید**

***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

شماره جاری: دوره 20، شماره 77، بهار 1399، صفحه 1-218 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-5699

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان