کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار سازمان‌های نظامی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 1-30

احمد عسکری؛ برات ابراهیمی؛ پرویز پارسا؛ حسین فاندیز