کلیدواژه‌ها = مدل‌یابی معادله ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 67-90

محمدرضا تقوا؛ مهدی صمیمی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری