نویسنده = علی فرهادی
تعداد مقالات: 2
2. ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش عالی رسته‌ای نهاجا

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 85-112

محمود غلامی؛ علی فرهادی