کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 8
1. مدل تعالی عملکرد واحدهای نظامی برگرفته از چارچوب EFQM با رویکرد فراترکیب و وزن دهی خاکستری

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 107-140

احمدرضا قاسمی؛ محمد یوسفی خرایم؛ محسن اسمعیلی


2. ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 1-32

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ فرهاد هادی‌ نژاد


3. ارائه‌ی الگوی ارزیابی سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 50-85

ایوب کهریزی؛ سعید حجازی فر


4. ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 146-180

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ مهدی عزیزی؛ امید میلانی