دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 1-153 
1. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بر اساس سبک‌های تفکر

صفحه 1-28

جهانبخش صادقی؛ جواد اژه‌ای؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ ناصر عباس زاده


5. ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

صفحه 106-130

محمدرضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت؛ ایمان باقری کوشالشاه