نقش سیستم‌های خبره در مدیریت سازمان‌های نظامی طراحی موردی سیستم خبره عیب‌یابی سلاح‌های انفرادی (کالیبر کوچک) موجود در نیروی زمینی ارتش با استفاده از مدل وی پی اکسپرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سازمان‌ها یا تغییر می‌کنند، یا نابود شده و از بین می‌روند. یکی از تغییرات مهم اواخر قرن بیستم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم پیشرفت در جوامع امروزی است. این مبحث جدید به سرعت رشد کرده و تغییرات بنیادینی در جوامع ایجاد نموده است. امروزه در هر سازمان و یا شرکتی اعم از دولتی یا خصوصی، بحث به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح است.
یکی از مهمترین بخش‌های مطرح در این زمینه، هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بوده است که ظهور این سیستم‌ها  جهش بزرگی در این عرصه محسوب می‌شود. در این میان، بخش نظامی یکی از اولین حوزه‌هایی بوده که نسبت به طراحی و توسعه این سیستم‌ها تلاش نموده و بی‌تردید، یکی از موفق‌ترین بخش‌ها در این زمینه بوده است.
در این مقاله، پس از بررسی تغییرات به وجود آمده در جوامع و سازمان‌ها، به بررسی اهمیت هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره با توجه به این تغییرات پرداخته می‌شود و پس از معرفی نمونه‌هایی از کاربردهای این سیستم‌ها در بخش نظامی، سیستم خبرة طراحی شده برای عیب‌یابی سلاح‌های انفرادی (کالیبر کوچک)  موجود در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از VP-Expert ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها