درباره نشریه

فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های نظامی و رشته‌های مرتبط و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع، از اندیشمندان و محققان دعوت می‌نماید تا با مد نظر قرار دادن نکات ذیل، یافته‌های تحقیقاتی خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای انتشار در این فصلنامه از طریق وب‌سایت نشریه ارسال نمایند.

فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب‌نظران، و دانش‌پژوهان را در حوزه‌های مدیریت علوم نظامی، دفاعی، امنیت ملی و مدیریت راهبردی ارائه نماید.