اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی به عنوان ابزار انتشار یافته ها، تحقیقات وپژوهش ها، اهدافی به شرح زیر را پی می گیرد:

 1-      تولید و گسترش دانش علمی - نظامی در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

 2-      نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی و نظامی در حوزه‌های فرماندهی، برنامه‌ریزی، علوم و فناوری دفاعی، طرح‌ریزی و نیازهای آینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

 3-      ارائه آگاهی‌ها، داده­ها، اطلاعات، معرفی کتاب‌ها، نشریه‌ها و منابع نظامی در سطح داخلی و خارجی.

 4-      فراهم آوردن زمینه هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران علوم نظامی و دفاعی.