دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تبیین مبانی ارزشی پشتیبان فرهنگ استعدادباوری در ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/iamu.2023.1998883.2862

بهنام گلشاهی؛ اسماعیل معینی فرد


تبیین ابعاد و مولفه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا با رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/iamu.2023.1989456.2839

سعید سیدی؛ بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمد رضا سرمدی؛ محمد تقی پرتوی