تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران، (* نویسنده مسئول)؛ pashaeiamin@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

نوآوری چابک برای سازمان‌های صنعتی دفاعی به‌معنای مجموعه‌ای از فرآیندها، ابزارها و روش‌ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، تهدیدات بالفعل و بالقوه توأم با کنترل هزینه‌ها و بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیت‌های فوق‌العاده (قابلیت‌های داخلی هم‌چون فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه) برای رسیدن به تغییرات سریع و آنی بازار (اعم از سرعت، انعطاف‌پذیری، مشتریان و پاسخ‌گویی) و تهدیدات بالفعل و بالقوه است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی به رشته تحریر درآمده است و داده‌ها از طریق بررسی اطلاعات کتابخانه‌ای در ادبیات و مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با 20 نفر خبره موضوع احضاء و پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در سی‌و‌هفت مقوله تحت‌عنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک تدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی در ده قضیه بیان گردید. همچنین به‌منظور بررسی روایی و پایایی مدل ارائه شده، نسبت به تدوین پرسشنامه محقق‌ساخته اقدام و یک نمونه آماری 110 نفره به سؤالات پاسخ دادند و به‌دلیل غیرنرمال‌بودن داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت-پلاس برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی مدل نیز اثبات شدند. با عنایت به آنچه که در پژوهش حاضر گذشت می‌توان پیامد نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی را پایداری نوآوری جدید در محیط متغیر، استقرار نظام  صنعتی دفاعی هوشمند و کسب مزیت برتری بخش دفاعی بیان نمود.

کلیدواژه‌ها


آقامحمدی، داود (1391). چابک‌سازی سازمانی (رویکردی نو در سازمان‌های نظامی)، چاپ اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
آقامحمدی، داود؛ حسنوند، علی‌اکبر (1395). «شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 65، صص 47 – 27.
آقامحمدی، داود؛ حسنوند، علی‌اکبر (1398). «ابعاد و مؤلفه‌های چابک‌سازی سازمان‌های نظامی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 76، صص 304-281.
آقامحمدی، داود؛ شهرآئینی، سیداسماعیل (1394). «شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخص‌های چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا متناسب با تهدید ناهمطراز»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 61، صص 100 – 78.
آقامحمدی؛ داود (1390). «عوامل مؤثر بر چابک‌سازی نظامی کشور به تهدیدات آینده»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی- استراتژیک، سال یازدهم، شماره 44، ص 61-87.
ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر؛ ابراهیمیان جلودار، سیدمحمود (1390). «چابکی سازمانی: سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی»، فصلنامه توسعۀ سازمانی پلیس، شماره 39، صص 34-13.
احمدی‌مقدم، اسماعیل؛ سالاری، علی‌محمد (1398). «الگوی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفه‌ای‌سازی ناجا»، فصلنامه مطالعات مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره 37، صص 304 – 279.
اردلان، امید (1395). «طراحی و تبیین الگوی نوآوری در ارتش بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 5، شماره 4، صص 135-110.
امیرنژاد، قنبر؛ خسروی‌پور، الهام (1394). «الگوی چابک‌سازی سازمان‌های دولتی با رویکردی به سازمان‌های دفاعی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 51، صص 169-131.
امیری، مرضیه (1395). رابطه بین چابکی سازمانی با نوآوری مدیران مدارس زاهدان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
براری، رضا؛ جمشیدی، لاله (1394). «بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مازندران»، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3، صص 138-117.
برومند، مجتبی؛ رنجبری، مریم (1388). «اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش»، ماهنامة توسعة انسانی پلیس، شمارة 24.
بهرامی، کیانوش؛ کریمی گوارشکی، محمدحسین (1398). «شناسایی عوامل کلیدی برای چابکی در صنعت اورهال (تعمیرات اساسی) صنایع شهید زرهرن نزاجا»، فصلنامه اندیشه آماد، سال هفدهم، شماره 66، صص 120 – 103.
پاشایی هولاسو، امین (1399). «تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی»، رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
پارکینسون، نورث (1387). اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، ترجمۀ مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: بانک مرکزی.
پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده‌دهکردی، لطف‌الله؛ جوکار، علی‌اکبر؛ درینی، ولی‌محمد (1392). «شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 31، صص 125-101.
تاشمن، مایکل؛ اوریلی، چارلز (1387). نوآوری بستر پیروزی، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
جعفرنژاد، احمد؛ مروتی شریف آبادی، علی؛ اسدیان اردکانی، فائزه (1392). «مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین»، چاپ اول، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
حیدری، کیومرث؛ حسنوند، علی‌اکبر (1395). «شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال چهاردهم، شماره 66، صص 56-33.
خمسه، عباس؛ سردشتی، گلنار (1397). «مدل مدیریت نوآوری در صنایع ساخت تجیهزات نیروگاهی مپنا با رویکردی آینده‌نگر»، فصلنامه آینده‌پژوهشی مدیریت، سال بیست‌و‌هشتم، شماره 114، صص 135-117.
خیرگو، منصور؛ بیداله‌خانی، فریدون (1398). «طراحی الگوی نظام نوآوری در سازمان‌های دفاعی: پژوهشی کیفی مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد»، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال دوم، شماره 4، صص 134-115.
دهقان، نبی‌اله؛ فتحی، صمد؛ هوشیار، اکبر (1391). «ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 48، صص 158-113.
دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «تأثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های نوآوری دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 27، صص 43-27.
دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1396). «طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 57، صص 42-1.
دهقانی‌پوده، حسین؛ شفقت، ابوطالب؛ ابن‌الرضا، سیدمجید؛ پاشایی هولاسو، امین (1396). «شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح با رویکرد فازی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش‌راهبردی، سال هشتم، شماره 31، تابستان 1397، صفحات 48-7.
دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1396). «تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان‌های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفدهم، شماره 3، صص 67-19.
رابینز، استفن پی (1381). تئوری سازمان، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
زعفریان، رضا؛ میرزایی رابر، فاطمه  (1390). «توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علّی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره 7، صص 108-91.
زین‌الدینی، سیدمجید (1393). «تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین در تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس رهنمودهای امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
سری‌نیواسان، ون (1381)، مدیریت نوآوری صنعتی – مفاهیم و تکالیف، ترجمة عقیل ملکی‌فر و همکاران، تهران: مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
سوزنچی‌کاشانی، ابراهیم؛ ارجینی، حسین؛ مقیدنیا، مهدی (1397). «ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور»، فصلنامه بهبود مدیریت، سال دوازدهم، شماره 4، صص 47 – 25.
سیمچی، شهریار (1393). «تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره 28، صص 28 – 5.
شاکری، فاطمه؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ دهقان نبوی، حسن؛ کاوندی، رضا (1390). «بررسی ارتباط جوّ سازمانی و نوآور بودن در فرایند با استفاده از مدل‌سازی معادلة ساختاری»، مجلة مدیریت تولید و عملیات، دورة دوم، شمارة 2.
شاهین، آرش؛ صادق‌بیگی، ارمغان (1389). مدیریت نوآوری، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
شعبانی‌اصل، محمدرضا؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در ناجا با رویکرد ساختاری تفسیری ISM»، اولین همایش ملی معماری ناجای آینده، تهران.
شعبانی‌فرد، محمد (1397). تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
شفقت، ابوطالب (1395). الگویی برای موفقیت در نوآوری صنایع دفاعی با تأکید بر عوامل پیشبرنده در پروژه‌های پس از انقلاب اسلامی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
شفقت، ابوطالب (1397). محرک‌های نوآوری صنایع دفاعی بعد از انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
شفقت، ابوطالب؛ الیاسی، مهدی؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله؛ بامداد صوفی، جهانباز (1395). «گونه‌شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 4، صص 154-131.
شفقت، ابوطالب؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی»، فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، سال 6، شماره 24، صص 158-135.
شهبازخان، محمدرضا (1390). «ارزیابی زنجیره تأمین ناب- چابک در صنعت نوشابه‌سازی (مطالعه موردی: شرکت پدیده دیناوند)»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
صادقیان، رحمت‌الله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ اسماعیلی، محمد (1397). بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سزمانی، اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
عصاریان، حسین (1394). «ظرفیت نوآوری در صنایع دفاعی»، فصلنامة امنیت دفاعی، سال سوم، شمارة 9.
فتحیان، مهدی؛ گلچین‌پور، محمد؛ خسروشاهی، سروش (1385). «راهکارهای چابکی در سازمان‌های تولیدی»، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175، صص 43 – 37.
فیروزشاهی، محسن (1391). «ارائۀ الگویی فرایندی – عملیاتی به‌منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها با تمرکز بر سازمان‌های دفاعی – نظامی»، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال دهم، شمارة 36.
قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین؛ اتابکی، محمدسعید (1391). «معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان‌های دفاعی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ هورمنش، فاطمه؛ غلامحسینی، حسین (1390). «نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 65، صص 47-72.
کمالی، سیداحمد و محمدپور، مسعود (1392). «تحلیل نقش فن بازار در ایجاد و تقویت نوآوری در سازمان»، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 4.
محقر، علی؛ مروتی شریف‌آبادی، علی؛ یونسی‌فر، سیدعبدالعزیز (1391). «ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی و تاپسیس»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 24، ص 1-22.
محمدی، مهدی؛ باقرتسلیمی، سعید؛ بوشهری، علیرضا؛ نظری‌زاده، فرهاد (1390). مروری بر نظام نوآوری دفاعی پنج کشور: چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
محمدی، مهدی؛ باقرسلیمی، سعید؛ بوشهری، علی‌رضا؛ نظری‌زاده، فرهاد (1388). طراحی نظام نوآوری دفاعی، تهران: مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
محمدیان‌یزد، رقیه (1396). مدلی برای چابکی در بازاریابی خدمات و تأثیر آن بر عملکرد سازمان، پایان‌نامه کارشاسی‌ارشد، یزد: دانشگاه یزد – پردیس علوم انسانی و اجتماعی.
محمودزاده، ابراهیم؛ فرجی، ایرج؛ قوجانی، محمدمهدی (1396). «الگوی نوآوری در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال پانزدهم، شماره 68، صص 46-27.
مصطفوی، سیدرضا؛ آشتیانی، محمدرضا (1392)، «راهبردهای بهره‌گیری از نیروهای مردمی در تأمین نیازمندی‌های انسانی بخش دفاع»، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شمارة 42.
ملاحسینی، علی؛ فتحی، فرید (1393). «بررسی متغیرهای مؤثر بر الگوی نوآوری در شرکت‌های متوسط و کوچک شهر کرمان»، دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 108، صص 74-59.
مولایی، پخشان (1394). «سازمان یادگیرنده»، نشریه اندیشه گستر سایپا، سال نهم، شماره 98، صص 63 – 62.
نادری، علی‌رضا (1394). نگرشی جامع بر خلاقیت و نوآوری، چاپ اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
نجف‌بیگی، رضا (1393). مدیریت تکنولوژی و نوآوری، تهران: انتشارات ترمه.
نظری‌زاده، فرهاد (1391). «ضرورت نوآوری‌های اصیل و دست‌اول در نیروهای مسلح مبتنی‌بر تحلیل محتوای بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، گزیده مقالات اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای، تهران: یاران شاهد.
نظری‌زاده، فرهاد؛ مهدی‌نژاد نوری، محمد؛ حجازی، سیدرضا (1392). «نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران»، فصلنامة بهبود مدیریت، سال هفتم، شمارة 4.
واعظی، رضا؛ صداقت‌پور، فرزانه (1391). «مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران»، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 67، صص 1-17.
وحیدی، احمد (1390). «دکترین دفاعی ایران»، ماهنامه بصیرت دفاع، سال سوم، شمارة 25.
Amabile, T. M. (2016). A Model of creativity and Innovation in Organizations Research in organizational behavior, 10:123-167.
Bakhtiyari, Iraj (2016). "The Influence of Components of Economic Defense on Comprehensive Defense", Defense Strategy Quarterly, Vol. 14, No. 53, pp. 124-93.
Christopher, M & Jittner, U (2000). Developing strategic partnership in the supply chain: A practitioner. European Journal of Purchasing and Supply Chain Management, Vol.6. Pp. 117-127.
Crossan, M.M. and Apaydin, M. (2019). “A multi-dimensional framework of organizational innovation: a systematic Review of the Literature. [Article]. Journal of Management Studies 47 (6): 1154-1191.
Denning, S.  (2015). Agile: The World’s Most Popular Innovation Engine. Forbes. Retrieved 8 December 2016 from http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/07/23/the-worlds-most-popular-innovation-engine/#7ded89852d4c
Drach-Zahovy, A., Somech, A., Granot, M. and Spitzer, A. (2004), “Can we win them all? Benefits and costs of structured and flexible innovation – implementations”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, pp. 217-34.
Fagerberg, Jan (2003), “Innovation: A Guide to the Literature”, Center for Technology”, Innovation and Culture, Oslo, University of Oslo.
Giachetti, R. E & Martinez, L. D & Sáenz O. A. & Chen, C.-S (2003). "Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework," International Journal of Production Economics, Vol. 86, pp. 47-62.
Gibson, D. V., & Naquin, H. (2011). Investing in innovation to enable global competitiveness: The case of Portugal. Technological Forecasting and Social Change, 78(8), 1299-1309.
Gülsoy, T. (2013). Human resource practices of an emerging-market multinational: Implications for enhancing organizational innovation. 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 498-507.
Holbeche, LS (2020). The High-Performance Organization, Butterworth Heinemann, Oxford.
Jackson, M., & Johansson, C. (2017). An agility analysis from production system perpespective. international Manufacturing Systems, 14(6). 482-488.
James, A.D (2016). The place if UK Defence Industry in the national innocation system, in Reppy; The place of the Defence Industry in National Systems of Innovation, Cornell University.
Kaczmarek, E. (2014). Delivering Agile Innovation. EYGM Limited. Retrieved 8 December 2016 from http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-delivering-agile-innovation-presentation/$FILE/EY-innovation-through-collaboration-presentation.pdf.
Kanter, R. (1995). The Change Maters, London: Rutledge.
Menguc, B & Auh, S (2006), “Creating a Firm-Level Dynamic Capability through Capitalizing on Market Orientation and Innovativeness”, Journal of the Academy of Marketing Science. 34.
Merriam-Websters Collegiate Dictionary (2004). 11th Edition, Massachusetts : Merriam-Webster Inc.
Morris, L., Ma, M., & Wu, P. C. (2014). Agile Innovation: The Revolutionary Approach to Accelerate Success, Inspire Engagement, and Ignite Creativity. Hoboken: John Wiley & Sons.
Nagel, R & Dove, R (1991). 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry, Led View of Agile Manufacturing, Vol.1, Iacocca Institute, Lehigh University.
Nicholson, N.(1995).The Blackwell Encyclopedic of Organizational Behavior, Black Well Publisher LTD.
Reppy, J (2000), The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, Cornell University. Cornell University Peace Studies Program.
Rigby, D.K., Berez, S., Caimi, G, & Noble, A. (2016). Agile Innovation. Bain & Company. Retrieved 8 December 2016 from http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Agile_innovation.pdf
Ruiz-Benitez R. and Cambra-Fierro J. (2011). Reverse Logistics Practices in the Spanish SMEs Context. Journal of Operations and Supply Chain Management, 4(1): 84-93.
Sharifi, S & Pawar, K.S (2001). "Product Development Strategies for Agility," in Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, ed Oxford: Elsevier Science Ltd, pp. 175-192.
Taylor, Baroness (2006), Innovation Strategy: Creating a New Environment for Innovation within the Defence Supply Chain, MOD, UK.
Van De Ven, A.(2018).Central Problems in Management of Innovation, Management Science, 32(4), 490-607.
West, M. A. & Farr, J. L.(2015).Innovation at Work In West, M. A., and Farr, J. L. (Eds), Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies (3-13),Chichester: Wiley.
White, M.A. and Burton, G.D (2007). “The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach”, Canada: Thomson South-Western.
Wilson, K., & Doz, Y. L. (2011). Agile innovation: a footprint balancing distance and immersion. California Management Review, 53(2), 6–26.
Worley, C. G., & Lawler, E. E. (2019). Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework, Organizational Dynamics, 39(2), 194-204.